Bouppteckning

Hos oss kan du få hjälp med bouppteckning, testamenten och andra juridiska frågor. Vi samarbetar med Demont Juristbyrå i Uppsala där vår kontaktperson heter Elin. Hon arbetar flexibelt och erbjuder klientmöten antingen via sitt kontor i Uppsala eller på begravningsbyråns kontor i Östervåla, beroende på vilket som passar er bäst. Kontakta oss så berättar vi mer.

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen fastställs vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. Här noteras hur egendomsförhållandena sett ut per dödsdag i avseende på skulder och tillgångar. Den färdiga bouppteckningen skickas sedan till Skatteverket för godkännande och registrering. Därefter görs det så kallade arvskiftet. Läs gärna mer på www.skatteverket.se