Sorg

Varje människas sorg är unik och kan inte jämföras med någon annans. Att sörja är ett smärtsamt och energikrävande arbete. Sorgen kan likna en depression men är inte samma sak och ska inte betraktas som en sjukdom som kan botas eller behandlas. Istället är det en naturlig och sund reaktion på allt som ett dödsfall för med sig. Syftet med sorgearbetet är att förstå innebörden av det som hänt och att anpassa sig till den förändrade livssituationen.

De flesta människorna läker sin sorg på egen hand och med hjälp av sitt eget sociala nätverk men ibland är det sociala nätverket bristfälligt eller så är sorgen för svår, då kan professionell hjälp bli nödvändig. Nedan följer information om vart du kan vända dig för hjälp, råd och stöd:

Du kan alltid ringa och rådgöra med en sjuksköterska på 1177 eller besöka hemsidan Vårdguiden. De vänder sig både till den drabbade och närstående.

Via vårdcentralen får du kontakt med sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare. De är vana att hantera dessa typer av frågor och hjälper dig gärna vidare.

Svenska kyrkan erbjuder enskilda samtal med präst eller diakon. Många församlingar erbjuder även sorgegrupper till de som förlorat en närstående genom dödsfall. Via hemsidan hittar du kontaktuppgifter till just din församling.

Svenska institutet för sorgbearbetning erbjuder kurser, föreläsningar och bra böcker i ämnet. På hemsidan finner du även relevant fakta om sorg.

Randiga Huset erbjuder hjälp och stöd riktat specifikt till barn och ungdomar.

Utöver ovanstående tips finns också många organisationer och lokala föreningar med särskild inriktning så som t.ex. psykisk ohälsa (MIND, SPES, Suicide Zero). De erbjuder stöd, kunskap och gemenskap till de drabbade.

Det finns också mycket litteratur kring ämnet sorg. Biblioteken hjälper gärna till att leta fram lämpliga böcker utifrån just ditt behov.

Du är också alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor.