Föreläsning

Som ett led i vår vision om ett samhälle där döden har en naturlig plats i vardagen stannar vårt uppdrag inte vid att ordna med begravningar, - vi erbjuder även föreläsningar inom ämnet död och begravning.

Vi träffar barn och ungdomar genom skolans- och kyrkans verksamheter. Vårdpersonal, räddningstjänst, pensionärsorganisationer och intresseföreningar är ytterligare exempel på grupper vi föreläser för.

Gemensamt kommer vi överens om föredragets inriktning och skräddarsyr sedan innehållet utifrån era specifika behov och önskemål. Föreläsningarna brukar generera goda och spännande samtal.

Vill du veta mer eller boka in en föreläsning? - Kontakta oss gärna.