Vad händer nu?

När en anhörig dör väcks många tankar. Sorg och förtvivlan blandas med praktiska funderingar. Vad händer nu och vad behöver vi som anhöriga ordna med?

Vad anhöriga behöver göra i direkt anslutning till dödsfallen beror på vart den avlidne befinner sig. Är det på ett äldreboende eller i det egna hemmet är det anhörigas uppgift att kontakta en begravningsbyrå för hämtning. Om döden inte var väntad eller om det råder oklarheter kring dödsfallet kopplas polis in och en läkare måste alltid konstatera dödsfallet innan hämtning får ske. I dessa fall kan det också bli aktuellt med obduktion för att fastställa dödsorsaken.

Vi hämtar den avlidne på bår vilket möjliggör att i ett senare skede, i lugn och ro, kunna fatta beslut kring valet av kista. Se olika alternativ under ”kistor och urnor".

Det är klokt att redan i ett tidigt skede ta en första kontakt med oss på begravningsbyrån så vi får kännedom om dödsfallet. Vi bokar sedan in en dag att ses för att planera ceremonin. Finns det barn i familjen får de gärna följa med till mötet och vi rekommenderar även att de närvarar vid begravningen.